• Končno imam rokovnik, v katerem imam vse potrebne podatke za šolo zbrane na enem mestu! Rokovnik za učitelje je odlično zasnovan, ima vse potrebne kategorije, ki jih učitelj potrebuje pri svojem delu in še več. Za piko na i pa je še simpatičen dizajn. Zdaj pa samo še počakam na začetek novega šolskega leta! :)
    Alenka
  • Rokovnik za učitelje je zagotovo nepogrešljiv pri vseh učiteljih. Najbolj mi je všeč, da imam vedno pri roki tedenska načrtovanja in dnevne priprave. Priporočam!
    Ana
  • Vsako leto iščem podatke, ker si jih zapisujem na različne konce. Z Rokovnikom za učitelje imam končno vse na enem mestu, kar mi zagotovo prihrani veliko časa. Predvsem mi je všeč. da lahko vodim tudi svojo evidenco (npr. za nadomeščanja). Res je uporaben!
    Mojca
 
 

Rokovnik za učitelje

Rokovnik za učitelje je »nujna oprema« vsakega učitelja, ki si želi imeti vse podatke o svojem delu na enem mestu. Namenjen je vsem učiteljem razredne in predmetne stopnje.

Sem profesorica razrednega pouka. Na podlagi večletnih izkušenj sem zasnovala rokovnik, ki vam bo v pomoč pri načrtovanju pouka skozi celo šolsko leto.

Ker se zavedam, da je za uspešno in kvalitetno poučevanje potrebna dobra organizacija, je Rokovnik za učitelje ključni pripomoček, s katerim boste imeli vse informacije o svojem delu na enem mestu. Z rednim vpisovanjem v rokovnik imate vse potrebne podatke pri sebi – tudi v primeru prihoda šolske inšpekcije (razen vpisa prisotnosti učencev in njihovih ocen, le-to vpisujete v šolski informacijski sistem).

Rokovnik za učitelje je razdeljen na tri sklope.

Prvi sklop je namenjen učiteljevemu delu v razredu in vodenju evidence o učencih. Na prvi strani lahko najdete urnik, da ga imate vedno pri roki. Nadaljuje se s šolskim koledarjem za leto 2016/2017, kjer so vpisani vsi pomembni datumi za to šolsko leto (počitnice, prazniki, ocenjevalna obdobja idr.). Sledi tabela, kamor vpisujete podatke o učenih. V tabelo za govorilne ure in roditeljske sestanke vpisujete prisotnost staršev. Na voljo je tabela za vpisovanje pisnih nalog in preverjanje znanja. Prostor sem namenila tudi za dneve dejavnosti, bralno značko, domače branje, tekmovanja in priznanja, projekte ter interesne dejavnosti.

Drugi sklop je namenjen vodenju evidence lastnega dela. Včasih se zgodi, da nenapovedano poučujemo tudi v drugih razredih, zato je temu namenjen prostor za označevanje vseh nadomeščanj, ki jih opravljate. Prav tako je prostor za vpisovanje vseh aktivov, sestankov in seminarjev ter informacij, povezanih z njimi.

Tretji sklop predstavlja večino Rokovnika za učitelje. Namenjen je tedenskem načrtovanju pouka in dnevnim pripravam. Za vsak teden v šolskem letu imate na voljo tabelo, v katero vpisujete teme, katere boste predvidoma obravnavali. Poleg tem si v predviden prostor označite tudi predmet in zaporedno številko ure tega predmeta. Na tak način imate popoln vpogled v število že opravljenih ur. Tabela za tedensko načrtovanje je odlična tako za samostojno kot za skupinsko načrtovanje. Prav tako so v vse tedenske tabele že vpisani datumi, prazniki in počitnice, kar vam bo načrtovanje še olajšalo.

Po vsaki tabeli tedenskega načrtovanja je pet praznih strani, ki so namenjene dnevnim pripravam. Tu si lahko na kratko napišete, kaj boste v določeni uri počeli, če pa imate pripravo že napisano, si samo označite, kje jo najdete.

Pišite nam

Vaše ime in priimek (obvezno)

E-naslov (obvezno)

Naslov

Sporočilo